Welcome

Welcome to EIS Eastern Center, Chanthaburi

Monday, August 18, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบ EIS สู่โลกการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ องค์การปกครองท้องถิ่น ๕ ภูมิภาค (เขตภาคตะวันออก-จันทบุรี) วันที่ ๓๐, ๓๑ สิงหาคม และ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอีสเทอร์น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

*ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้มาในวันอบรมด้วย
  • โน้ตบุ๊ค
  • ปลั๊กไฟ
  • Chrome Browser
  • YTD Downloader โปรแกรมดาวน์โหลด Youtube

EIS Basic Training

๑. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรม http://bit.ly/eis-lae
๒. คลิกที่นี่เพื่อดูผลการลงทะเบียน (Database) http://bit.ly/eis-lae
๓. คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน http://bit.ly/eis-lae
๔. คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพกิจกรรม http://eisbj.blogspot.com


Thursday, August 14, 2014

Teachers' Training Programme : Integrated Pedagogical Approaches in Classroom Learning.

Teachers' Training Programme : Integrated Pedagogical Approaches in Classroom Learning At Shelton College International, Singapore 4-6 August 2014.Thursday, September 19, 2013

เชิญชวนครูแกนนำ EIS ภาคตะวันออก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG

ขอเรียนเชิญครูแกนนำ EIS ประจำภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556ห้องคอมพิวเตอร์ 522 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

1. คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าอบรม
2. คลิกที่นี่เพื่อดูผลการกรอกข้อมูล / แก้ไข
3. เว็บไซต์สอนการสร้าง BLOG