Welcome

Welcome to EIS Eastern Center, Chanthaburi

Thursday, September 19, 2013

เชิญชวนครูแกนนำ EIS ภาคตะวันออก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG

ขอเรียนเชิญครูแกนนำ EIS ประจำภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556ห้องคอมพิวเตอร์ 522 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

1. คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าอบรม
2. คลิกที่นี่เพื่อดูผลการกรอกข้อมูล / แก้ไข
3. เว็บไซต์สอนการสร้าง BLOG

Monday, July 22, 2013

กำหนดการอบรมครูผู้สอน EIS รุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 ก.ค. 56

กำหนดการอบรมครูผู้สอน EIS รุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 ก.ค. 56 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

*ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค, ปลั๊กไฟ และ Gmail Account มาในวันเข้าอบรมด้วย

รุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556

1. Click ลงทะเบียนเข้าอบรม รุ่นที่ 4 โปรดกรอกข้อมูลของท่านทั้งผู้เข้าอบรมและวิทยากร

2. Click ผลการลงทะเบียน รุ่นที่ 4 (Database) 

3. Click ทำแบบประเมิน รุ่นที่ 4  

4. รายชื่อครูพี่เลี้ยง (Mentor) และครูลูกข่าย รุ่นที่ 4 

5. Click รูปภาพกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 4

*Email สำหรับส่ง Lesson plan + ppt คือ eisbjcenter@gmail.com